Saturday, April 26, 2014

தேவ ரகசியம்.

இறைவன்  எளியவனா?

எளிமை விரும்பியா?

ஆடம்பரப்பிரியரா?

பலர் பட்டினியால் வாட 

அவர்களுக்கு  அன்ன தானம் 

பால் குடிக்க வாய்ப்பு என்றே 

அபிஷேகம் . ஆனால் இன்று 

ஒரு ஆடம்பரம்  தான்

 இங்கு காணப்படுகிறது.

பக்தி என்பது எளிமை  எபதற்குத்தான் 

மஞ்சள் பிள்ளையார் வைத்து முதல் பூஜை.

இன்று மக்களிடம் வசதிகள் பெருக பெருக 

பக்தி என்பது ஒரு வெளி ஆடம்பரமிக்க 

பூஜைகள் ,யாகங்கள்,வைரக்கிரீடங்கள் ,

பொற்கோயில் ,விரைவு தரிசனம்,முக்கியஸ்தர் தரிசனம் 
கட்டண தரிசனம் என்று  நாளுக்குநாள் 

பக்தி என்ற பரந்த மனப்பான்மை 

குறிகிய வட்டமாக மாறிவருகிறது. 

கூட்டத்தை சமாளிக்க  இந்த ஏற்பாடுகள் தேவை என்றாலும் 

இறைவழிபாட்டில் இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் 

தொன்று தொட்டு காணப்படுகின்றது.

இது ஏன்? என்ற சிந்தனைகள் இறைவனை நோக்கி 

எழும்போது  அவன் அனைவரையும் பத்துமாதங்கள் 

கருவறையில் இருக்கச் செய்கிறான்.

இறப்பிலும் ஒரே மாதிரிதான்.

பிறப்பு --இறப்பு இரண்டுக்கும் நடுவில் உள்ள வாழ்க்கை 

முறையில் தான் இந்த வேறுபாடுகள்.

இதுதான்  கர்ம  வினைகள்.

பாப  புண்ணியங்கள் ,தான தர்மங்கள்.

கடமை ,நேர்மை தவறுதல் 

இறைவன் வழிபாட்டில் நேர்மை இன்மை.

இருப்பதை கொண்டு இனிதாக வாழாமை.

இறைவன் மனிதனை படைத்ததுமுதலே 

இந்த வேறுபாடு.

இதுவே புரியாத தேவரகசியம்.

Friday, April 25, 2014

चार रत्नों की कड़ी --CHAIN OF FOUR GEMS-நான்மணிக்கடிகை -9.

CHAIN OF FOUE GEMS --NAANMANIKKADIKAI --CHAAR RATNON KEE KADIYAAN.
9. POET -VILAMBINAGANAAR 

THE  BEAUTY OF WET LAND IS ITS PADDY AND SUGARCANE GREEN CORPS.
A FULLY WATER  POND'S BEAUTY IS IN ITS BLOSSOMED LOTUS .

A GOOD WOMAN'S SHY ADDS HER BEAUTY.

ONE'S GOOD DEEDS AND VIRTUE  WHEREEVER HE GOES GIVES AND ADDS HIS BEAUTY.

एक समृद्ध भूमि की सुन्दरता  उसमें उगे  हरे-भरे धान के पौधे और ईख के पौधे  पर निर्भर है.
एक नीर भरे तालाब की सुन्दरता उसमे खिले कमल फूल  पर आधारित है.

एक सुन्दर स्त्री का शर्माना उसकी खूबसूरती बढाता है.
एक व्यक्ति की दान -धर्मशीलता सर्वत्र उसकी सुन्दरता बढाती है.

vilambi naganaar --chain of 4 gems -चार रत्नों की कड़ियाँ--८&९

well educated one never worry for that which he lost.

those who are working hard continiously ti achive somthing 
he never feel what he did not get it.
 those who are doing harm to others never do virtue.
those who are in angry they never get any benefit.

जो शिक्षित है ,वह अपनी खोयी वस्तु   के लिए दुखी नहीं होगा ,

जो अपने लक्ष्य के लिए लगातार कठोर मेहनत करता है,
उसको नहीं लगेगा कि वह वस्तु  
नहीं मिली है. 
जो दूसरों के लिए हानी करता है ,वह धर्म विचार नहीं करेगा. 
जो   अधिक क्रोधी है ,उसको सभी भलाई भी बुराई में  बदल जाएगी। 

Thursday, April 24, 2014

नान मनिक्कडिककै-chain of four gems-चार रत्नों की कड़ियाँ

no sleep to them who are thinking to steal others goods.

no sleep to them who are thinking about his lover .

no sleep to them who are willing to earn fame and name.

no sleep to them who are only to think to protect their wealth.

naan manikkadikai --vilambinaakanaar,

 नींद नहीं  उनको जो  चोर्री करने की चिंता में हैं.

नींद नहीं  उनको जो प्रेमी के बारे में ही याद करते हैं.

नींद नहीं उनको जो धन यश  कमाने की अभिलषा में चिंता-मग्न रहते हैं;

नींद नहीं  उनको  जो अपनी धन की सुरक्षा के ख्याल रखते हैं.
विलाम्बिनागनार  कृत नान मनिक्कडिकै-चार रत्नों की कड़ियाँ.

கள்வமென்பார்க்கு ந்  துயிலில்லை,காதலிமாட்
துள்ளம் வைப் பார்க்குந் துயிலில்லை யொன்பொருள்
செய்வ மென்பார்க்குந் துயிலில்லை யப்பொருள்
காப்பர்க்குந்துயிலில்லை.---நான் மணிக்கடிகை -கவி -விளம்பிநாகனார்.

நான்மணிக்கடிகை

கல்லிற் பிறக்குங் கதிர்மணி காதலி 

சொல்லிற்  பிறக்கு முயர்மதம் --மெல்லன் 

ரருளிர் பிறக்கு மறநெறி எல்லாம் 

பொருளிற் பிறந்து விடும்.

BRIGHT  GEMSTONE BORN ON STONY MOUNTAINS.

DEAREST LOVERS'WORDS GIVES GREAT PLEASURES.

SOFT GRACE OF GOD VIRTUE STARTS.

WHATEVER WE NEED ,WE GET THEM WITH MONEY.

चमकदार  हीरे -पन्ने  पहाड़ पर उत्पन्न होगा.
प्रेयसी के प्यार भरे शब्द अति आनंद देगा.
मृदु भरी  ईश्वर की कृपा से धर्म नीति होगी.
अर्थ के बल हमारी माँगोंकी सामग्रियां मिल जायेगी.
६.

अहित रहित हित भरे अनुशासन ,अति धन-दौलत सम है;
कुरीति रहित जीवन धर्म -सम  है.
एक मित्र से मित्रता निभाकर फिर बिछुड़कर,
 बुराई करना हत्या के समान  है.
अनादर करनेवालों से प्यार करना घृणित हीन कर्म -सा है.

GOOD  HAARMLESS DISCIPLINE   IS LIKE A GREAT WEALTH.

LIVE  WITH DISCIPLINE IS  LIKE VIRTUE.

SHOWING FRIENDSHIP  AND DOING HARM TO THAT FRIEND IS
 LIKE A MURDER.

THOSE WHO ARE GIVING INSULT AND DOING 
DIRESPECT IS A VERY LOW QUALITY.

திருவொக்குந் தீதி லொழுக்கம் பெரிய 

அறநொக்கும் மாற்றி நோழுகல் பிறனைக் 
கொலையொக்குங்  கொண்டு கண்  
மாறல்  புலையொக்கும்  
போற்றாதார் முன்னர்ச் செலவு.


Wednesday, April 23, 2014

நான் மணிக்கடிகை --௨.

பறை பட வாழா வசுனமா உள்ளங்

குறைபட வாழா ருரவோர் -நிறைவனத்து

நெற்பட்ட கண்ணே  வேதிர்சாந் தனக்கொவ்வாச்

சொற்பட  வாழாதஞ்  சால்பு.

Asunam a kind of animal when it hears the sound of a drum.
A gentle man never lives  when he lost his respect.
 A well riped bamboo in a green forest  becomes dry.
A cultured man  never lives inthis world  when he hears untolerable words.

असुनम एक पशु  जब ढोल बजाना सुनता ,तत्क्षण प्राण तज  देता.

सज्जन  जब अपना मान -मर्यादा खो देता ,तत्क्षण संसार छोड़ देता.

बाँस का पेड़ जब पक  जाता ,तब वह सूख जाता.

एक सुसंस्कृत  सज्जन जब असहनीय शब्द सुनता ,तब अपना प्राण तज देता.

४.கள்ளி வயிற்றில் அகில் பிறக்கும்  மான் வயிற்றின்
   ஒள்ளரிதாரம் பிறக்கும்  பெருங்கடலுள்
   பல் விலைய முத்தம் பிறக்கும் மறிவார் யார்
நல்லாள் பிறக்கும் குடி.

थूहर पेड़ से सुगन्धित अगिल उत्प्पन होता है;

हिरन के पेट में से चमकदार हरिधार  उत्प्पन्न होता है.

सागर की गहराई में मोती उत्पन्न होता है.

अच्छे नागरिक के उत्पन्न कुल को जानता है कौन ?

FROM THE CACTUS AGIL A FRAGRANCE CENT FORMED.

IN A STOMACH OF A DEER BRIGHT ORPIMENT FORMED.

IN A DEEP SEE PEARL FORMED.

LIKE THAT WHO  KNOW ,

WHERE AND WHICH RACE GOOD CITIZEN BORN.

NAANMANIKKADIKAI -

THE VALUES  OF COSTLY STONES LIKE DIAMOND
PEOPLE KNOW WHEN IT IS POLISHED.

KNOW THE VALUE OF HORSE WHEN THEY SIT ON ITS BACK AND RIDE.

TO KNOW THE VALUE OF GOLD THEY PUT IT ON FIRE.

LIKE THAT WE KNOW THE VALUE OF OUR RELATIONS

WHEN WE ARE IN POOR AND DISTRESS .

TAMIL ORIGINAL
மண்ணி யறிப மணி நலம் பண்ணமைத்


தேறிய பின்னறிப மானால மாசறச்

சுட்டறிப பொன்னி னலங்க்காண்பார் கெட்டறிப


கேளிரானாய பயன்.
हीरे पन्नों को तराशने से मूल्य मालूम होगा . .

घोड़े की विशेषता उस पर सवारी करने पर;


सोने का मूल्य आग में तपाने पर .


नाते-रिश्ते का मूल्य हमारी गरीबी की हालत में.

இறைவழி

கடவுள்கருணை இல்லை என 

கடவுளை சும்மாக் கட

 உள்ளத்தினுள்ளே  என்றே 

ஊர்க்கோடி  சாமியாரிடம் 

குறிக்கோள்  இல்லா  மனிதன் 

குறி கேட்டு தறிகெட்டு 

சிக்கனாமாய்ச் சேர்த்த பணமிழந்து 

அர்த்தமில்லா அர்த்த ராத்திரி பூஜை 

அந்தரங்க பூஜை என்று 

மானமிழந்து  மதிகெட்டோர்

செய்திகள்  வந்தாலும் 

உண்மை பக்தர்கள்   உள்ளம் பதைத்தாலும்
உடனடி பலன் பெறும் பேராசை 

உள்ளே இருக்கும் கடவுளை தட்டி எழுப்பாமல் 

உள்ளே கட என்று வெளியில் தேடுவதேன் 

என்பது தான் புரியவில்லை.
கட  கலக்கும்  கடக்கும் வழி யறியா 

கடவுளைத்தேடும்  மனிதர்காள்.

சற்றே சிந்தித்தால் உள்ளே  கடந்து 

துயிலும்  கடவுள் உனக்குள்ளே தோன்றி 
துரித பலன் அளிப்பார் காண்.